Testowalne materiały

Stal Aluminium Nikiel Miedź Tytan Miedź

Proces nadruku ma zastosowanie do materiałów metalowych,

 • które deformują się plastycznie
 • które po przebiciu przez wgłębnik powodują uderzenie na krawędzi wgłębienia testowego
 • którego wielkość ziarna wynosi maksymalnie 1/3 średnicy wgłębienia
 • które nie zawierają grafitu płytkowego/grafitu sferoidalnego/wysokiej porowatości

Metoda może być uzupełniona o adaptację (kalibrację) specyficzną dla materiału i próbki. Dostarcza on ilościowych wyników niezależnych od kierunku. Przy małych głębokościach penetracji metoda ta może być stosowana jakościowo do oceny krzywych przepływu zależnych od kierunku i charakterystyk porównawczych.

Korelacja wytrzymałości na rozciąganie Rm między próbą rozciągania a metodą wgłębienia dla stali
Korelacja dla porównywalności wytrzymałości na rozciąganie Rm z próby rozciągania (oś y) i próby wgłębienia (oś x)

Uwagi dotyczące porównywalności metody wgłębienia do próby rozciągania

Wartość średnia z trzech pomiarów z Metoda impresji (lub pięć dla austenitycznych stali nierdzewnych i aluminium) porównano z wynikiem próby rozciągania. Punkt na wykresie odpowiada wynikowi metody wgłębienia (oś x) i próby rozciągania (oś y).

W ramach weryfikacji materiałów stalowych na potrzeby procesu wgłębiania, badaliśmy próbki m.in. z następujących materiałów i porównywaliśmy je z próbą rozciągania:

 • Stal konstrukcyjna (wysokotemperaturowa, niestopowa i drobnoziarnista stal konstrukcyjna)
 • Stal hartowana w obudowie
 • Stal robocza (stal łożysk tocznych, stal sprężynowa)
 • Stal hartowana i ulepszona cieplnie
 • Odlewy staliwne
 • Stal do swobodnego cięcia
 • Stal formowana na zimno
 • Stal drobnoziarnista tłoczona na zimno
 • Wysokostopowa stal martenzytyczna
 • Wysokostopowa stal austenityczno-ferrytyczna

Wysokostopowa stal austenityczna nie może być testowana na obecnym etapie (05.2019).

W przypadku stali konstrukcyjnych, porównawcza granica plastycznościRI0,2 odpowiada niższej granicy plastycznościReL z próby rozciągania.

Weryfikacja rozróżnia pomiędzy stalami wysokostopowymi i niskostopowymi (patrz wskazówki 1-8 powyżej). Poniżej przedstawiono średnie odchylenia obu grup:

Porównywalność z próbą rozciągania

Stale niskostopowe:

Wartość średnia OdchylenieRIp0.2:

4,3%

Mean Deviation RIm:

2,3%

Odchylenie standardoweRIp0.2:

5,4%

Odchylenie standardowe RIm:

2,9%

95,5% przedziału ufności:

10,8%

95,5% przedziału ufności:

5,8%

Stale wysokostopowe:

Wartość średnia OdchylenieRIp0.2:

4,6%

Mean Deviation RIm:2,3%
 Odchylenie standardoweRIp0.2:

6,0%

Odchylenie standardowe RIm:3,0%
 95,5% przedziału ufności:

12,0%

95,5% przedziału ufności:6,0%

Stal korelacyjna

Materiały aluminiowe zostały podzielone na dwie grupy do weryfikacji: Stopy odlewnicze i stopy kute. Poniżej znajduje się wykaz materiałów, które zostały zbadane do weryfikacji m.in. metodą wgłębienia.

Stopy odlewnicze:

Odlew ciśnieniowy aluminiowo-krzemowy

EN-AC-43500
EN-AC-46000

Kute stopy:

EN-AW-5082
EN-AW-5083
EN-AW-5754
EN-AW-6060
EN-AW-6061
EN-AW-6063
EN-AW-6082

Stopy odlewnicze produkowane przez odlewanie drobnoziarniste, piaskowe lub grawitacyjne nie mogą być badane w obecnym stanie (04.2019). Podobnie, nie ma stopów odlewniczych z aluminium-magnezu i stopów kutych nr 2000 i 7000.

Porównywalność z próbą rozciągania

Aluminiowe stopy do odlewów ciśnieniowych:

Wartość średnia OdchylenieRIp0.2:

4,0%

Mean Deviation RIm:

5,3%

Odchylenie standardoweRIp0.2:

5,0%

Odchylenie standardowe RIm:

6,4%

95,5% przedziału ufności:

10,1%

95,5% przedziału ufności:

12,8%

Kute stopy aluminium:

Wartość średnia OdchylenieRIp0.2:

6,9%

Mean Deviation RIm:

3,8%

Odchylenie standardoweRIp0.2:

9,3%

Odchylenie standardowe RIm:

4,9%

95,5% przedziału ufności:

18,5%

95,5% przedziału ufności:

9,8%

Aluminium korelacyjne

W ramach weryfikacji materiałów niklowych na potrzeby procesu wgłębiania, badaliśmy próbki m.in. z następujących materiałów i porównywaliśmy je z próbą rozciągania:

 • 2.4360
 • 2.4668
 • 2.4816
 • 2.4819
 • 2.4856
 • 2.4858

Porównywalność z próbą rozciągania:

Wartość średnia OdchylenieRIp0.2:

8,9%

Mean Deviation RIm:

2,3%

Odchylenie standardoweRIp0.2:

11,5%

Odchylenie standardowe RIm:

2,8%

95,5% przedziału ufności:

23,1%

95,5% przedziału ufności:

5,7%

Nikiel korelacyjny

Tytan:

np. 3.7165

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych materiałów tytanowych, magnezowych i miedzianych.

Imprintec GmbH
Universitätsstraße 142 
44799 Bochum
T +49 (0) 234970414 00
F +49 (0) 234970414 09
info@imprintec.de