Kalibracja materiału
Optymalizacja dokładności pomiaru

Porównawcze wartości charakterystyczne dla wytrzymałości na rozciąganie RIm iRIp0.2 granicy plastyczności do próby rozciągania określonej metodą wgłębienia mieszczą się w statystycznie określonym przedziale ufności . Aktualny przegląd można znaleźć pod nagłówkiem Materiały.

Próba rozciągania i metody wgłębienia wykazują błędy systematyczne. W celu zmniejszenia odchyleń można utworzyć karty materiałowe specyficzne dla danego materiału. Podstawą do tego są próbki do rozciągania i związane z nimi wykresy naprężenie-odkształcenie. Pomiary porównawcze są wykorzystywane do kalibracji wyników z procesu wgłębienia do wyników próby rozciągania.

Na życzenie chętnie prześlemy Państwu dokumentację na ten temat.

Logo Imprintec
Imprintec GmbH
Universitätsstraße 142 
44799 Bochum
T +49 (0) 234970414 00
F +49 (0) 234970414 09
info@imprintec.de