Lokalne wyznaczanie granicy plastyczności Rp0,2 i wytrzymałości na rozciąganie Rm

Laboratorium badania materiałów do wykonywania metody wgłębień zgodnie z DIN SPEC 4864

Przykładowe pomiary z naszego laboratorium:

Najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego laboratorium badań materiałowych

Jaką wartość dodaną oferuje proces nadruku w porównaniu z innymi procesami?

  • Niska destrukcja
  • Dokładne badanie granicy plastyczności 0,2%RIp0,2* i wytrzymałości na rozciąganie RIm*.
  • Punkty testowe o małych wymiarach do testowania
    (arkusze, warstwy)
  • Wyznaczanie lokalnych krzywych przepływu jako podstawa do symulacji MES

Jakie materiały możemy dla Państwa przetestować w naszym laboratorium badań materiałowych?

Zasadniczo możemy przeprowadzać badania materiałów na wszystkich metalach (stal, nikiel, aluminium, a także materiały tytanowe i miedziane) - prosimy o indywidualny kontakt w sprawie materiałów, które mają zostać poddane badaniu. Albo poinformuj się tutaj.

Czy próbka lub składnik musi spełniać określone wymagania?

Badana próbka powinna mieć następujące właściwości:

  • Wysokość elementu nie większa niż 350 mm
  • Górna i dolna powierzchnia są równoległe lub muszą nadawać się do przygotowania.
  • Dla uzyskania optymalnych rezultatów: Nachylenie obu stron wynosi maksymalnie ok. 2%.

W jakich zakresach obciążeń można badać?

Testujemy w zakresie od 150 kg do 5 kg, co oznacza, że można testować np. również cienkie blachy.

Na życzenie klienta możliwe jest również przeprowadzenie testów z indywidualnymi poziomami obciążeń.

Państwa partner w zakresie badania materiałów: Laboratorium badania materiałów Imprintec

Z przyjemnością poinformujemy Państwa osobiście.
+49 (0) 234 970 414 02

Próba wytrzymałościowa warstwy brzegowej
Przebieg naprężeń próbnych w strefie wpływu ciepła spoiny o wartości 0,2%.

Najnowocześniejsza technologia w laboratorium badań materiałów Imprintec:
Badania materiałów niskoniszczących i punktowych metodą wgłębną zgodnie z DIN SPEC 4864

Do tej pory każdy, kto potrzebował informacji na temat jakości, stanu lub przydatności materiału do konkretnego zastosowania, stawał przed wyzwaniem, że sam test twardości nie zawiera wszystkich ważnych wartości charakterystycznych, a tabela przeliczeniowa dla wartości twardości i wytrzymałości na rozciąganie zgodnie z DIN EN ISO 18265 mogła być stosowana tylko z ograniczeniami. Próba rozciągania, która dostarcza szczegółowych informacji na temat materiału, musi być przygotowana dużym kosztem i prowadzi do zniszczenia próbki.

W laboratorium badawczym materiałów Imprintec nasi specjaliści pracują z innowacyjną i opatentowaną metodą wgłębień zgodnie z normą DIN SPEC 4864, dzięki której tylko jeden punkt pomiarowy zapewnia pożądane wartości charakterystyki mechanicznej(RIp0,2* i RIm*).

Porównanie wartości charakterystycznych zgodnie z DIN SPEC 4864 dla Rp0,2 i Rm z próby rozciągania

Korzyści płynące z badań laboratoryjnych metodą wgłębienia polegają na połączeniu lokalnych i znaczących badań wartości wytrzymałościowych 0,2% granicy plastycznościRIp0,2* i wytrzymałości na rozciąganie RIm*. W wielu przypadkach możemy wspierać Państwa w rozwoju i zapewnieniu jakości Państwa komponentów. Jest to rozwiązanie umożliwiające prowadzenie badań części, w przypadku których do tej pory nie było możliwe pobranie próbek do badań w próbie rozciągania lub w przypadku, gdy brak określenia granicy plastyczności 0,2% Rp0, 2 i wytrzymałości na rozciąganie Rm dla różnych metali nie jest objęty przelicznikiem twardości.

Przekonajcie się Państwo sami o udoskonaleniach w naszym laboratorium badania materiałów - umówcie się Państwo na wizytę w Bochum i pozwólcie nam poinformować o indywidualnych korzyściach dla Państwa firmy.

Logo Imprintec
Imprintec GmbH
Universitätsstraße 142 
44799 Bochum
T +49 (0) 234970414 00
F +49 (0) 234970414 09
info@imprintec.de