DIN SPEC 4864

Metoda wgłębień zgodna z normą DIN SPEC 4864 oferuje zdecydowane udoskonalenia w zakresie badań materiałowych, dzięki czemu duża liczba materiałów stalowych, aluminiowych, niklowych, tytanowych i miedzianych może być teraz dokładnie i szerzej badana pod kątem właściwości mechanicznych porównywalnych z próbą rozciągania. Został on opracowany we współpracy z Federalnym Instytutem Badań Materiał owych (BAM, Berlin), Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Braunschweig), Materialprüfungsamt NRW w Dortmundzie (MPA NRW) oraz kilkoma partnerami przemysłowymi.

Główną zaletą metody wgłębiania zgodnie z normą DIN SPEC 4864 jest szybkie i ekonomiczne określenie właściwości mechanicznych. W tym kontekście metoda wgłębienia może być porównywana z różnymi metodami badania twardości i próby rozciągania.

Metoda DIN SPEC 4864 opiera się na bardzo dokładnych pomiarach 3D wgłębień testowych i symulacjach elementów skończonych. Procedura, która trwa zaledwie kilka sekund, jest w pełni automatyczna i nie wymaga specjalistycznej wiedzy ze strony użytkownika.

Jeśli norma DIN SPEC 4864 zostanie zastosowana wewnętrznie, można uniknąć znacznych nakładów na materiał, maszynę i personel w porównaniu z wykonywaniem prób rozciągania. W porównaniu z zewnętrznymi badaniami przeprowadzanymi przez laboratorium badawcze, można uniknąć długiego czasu oczekiwania. Metoda wgłębienia może być również stosowana w przypadku małych i cienkich elementów, aż do warstw.

Celem normy DIN SPEC 4864 było zapewnienie użytkownikowi prostej, bezpiecznej i precyzyjnej alternatywy dla próby rozciągania. W wielu przypadkach nieniszczące określenie wartości charakterystycznych stanowi alternatywę dla próby rozciągania z odpowiednimi korzyściami. W porównaniu z konwencjonalnymi badaniami twardości, norma DIN SPEC 4864 pozwala na osiągnięcie większej wartości informacyjnej i precyzji.

DIN SPEC 4864 można otrzymać bezpłatnie od Beuth Verlag.

Imprintec GmbH
Universitätsstraße 142 
44799 Bochum
T +49 (0) 234970414 00
F +49 (0) 234970414 09
info@imprintec.de